Metodická návštěva ČAS

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Naše služba úspěšně prošla metodickou návštěvou České asociace streetwork.

V úterý 30. 4. 2024 nás navštívila dvojce hodnotitelů, která společně s námi prošla kritéria hodnocení kvality služby. Hodnotilo se, zda má služba nastaven systém podpory kvality poskytovaných služeb, reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny, má nastaveny procesy hodnocení dopadu poskytovaných služeb u cílové skupiny a zda služby poskytuje v souladu s hodnotami ČAS a s Vizí NZDM 2030 (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež). Metodickou návštěvou jsme prošli po 5 letech od absolvování auditu kvality. 

Adaptační programy pro SŠ

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

V průběhu září a první poloviny října realizujeme adaptační programy pro první ročníky středních škol. 

Třídy u nás stráví celé dopoledne, kdy hrají různé skupinové aktivity. Mají tak možnost se lepe poznat jako třída, a již od začátku si nastavit dobré třídní fungování. V letošním roce plánujeme zrealizovat 12 těchto programů. 

Search