Hodnoty skupiny – karty pro práci se skupinou

Karty lze objednat na našem eshopu:

Image
Sada karet obsahuje 26 textových karet velikosti 165 x 120 mm s jednotlivými hodnotami a volným popisem jejich významu. Zpracované hodnoty byly vybírány v kontextu normativní etiky ctnosti (Aristoteles) se zřetelem na práci ve skupině.
Karty vám umožní pracovat s tématem hodnot a hodnotové orientace primárně ve skupinách – ve třídě, v pracovním kolektivu nebo ve vrstevnických skupinách. Prakticky lze karty využít i při práci v oblasti mezilidských vztahů s jednotlivci, partnery a rodinami.
Sada karet Hodnoty skupiny vám usnadní poradenské intervence, práci se třídami ve školním prostředí nebo podporu klientů v sociálních službách. Využití najde při skupinové psychoterapii, koučování a rozvoji týmů. Dá se použít při preventivní, intervenční i terapeutické práci.
Sada karet je vzhledem k textové formě doporučena pro práci s dětmi staršími 10 let.

Search